Zonne-energie

De vraag naar koeling stijgt. Hogere comforteisen aan gebouwen en van consumenten, gecombineerd met langere zomers en stijgende temperaturen, doen de wereldwijde vraag naar koeling vergroten. Door gebruik te maken van zonne-energie kan koeling met de SolabCool producten spaarzaam, duurzaam en energiezuinig worden verkregen.

De gelijktijdige beschikbaarheid van warmte uit zonnecollectoren met de behoefte aan koeling, vanwege een hoge zonnestraling, maakt SolabCool bijzonder efficiënt.

Belangrijkste voordelen SolabCool

  • Hoger comfort in uw woning of gebouw door juiste koeling.
  • In woningen en gebouwen is er een groeiende vraag naar duurzame koeling.
  • U maakt gebruik van beschikbare energie.
  • Reductie van de CO2 uitstoot door gebruik van zonnecollectoren.
  • Koeling tegen lagere kosten.

Minder CO2 uitstoot

De producten van SolabCool hebben warmte nodig om het systeem aan te drijven. De vereiste temperatuur ligt tussen 60 en 95°C. Deze warmte kan worden geproduceerd met behulp van thermische zonnecollectoren. Dit maakt het mogelijk met warmte te koelen met beperkte CO2 uitstoot en lage kosten.

Koelen met airconditioning zorgt voor wezenlijke CO2 uitstoot. Deze kan door het gebruik van SolabCool producten belangrijk worden verminderd.