AVR koelt kantoor met eigen restwarmte

Systeem: SolabCascade, 3 SolabPumps in cascade opstelling

Koelvermogen: 15 kW (maximaal geïnstalleerd) ter vervanging van deel compressiekoeling

Warmtebron: restwarmte afvalverbrandingsinstallatie AVR

Gebouw: bestaande bouw, kantoor AVR, Duiven

Aansluiting: direct op luchtbehandelingsinstallatie

Datum: september 2013

Downloads